Unitat de Tabaquisme

El tabaquisme és una malaltia addictiva crònica, un hàbit nociu que crea dependència a causa de la nicotina i les principals manifestacions clíniques són: trastorns cardiovasculars, trastorns respiratoris i aparició de tumors. Es considera la primera causa de mort als països desenvolupats. Deixar de fumar és el millor consell que podem donar als nostres pacients. Els estudis indiquen que deixar de fumar amb l’acompanyament d’un professional sanitari multiplica les possibilitats d’èxit. Per això, hem creat un espai en el qual guiar i acompanyar el pacient que ha decidit fer el pas. Volem proporcionar eines útils i necessàries per posar en pràctica la decisió. Oferir recursos que disminuiran la síndrome d’abstinència. Ensenyar com evitar allò que fa que el pacient torni a fumar i afrontar pors i adversitats que puguin sorgir durant el procés.

Responsable

Unitat de Tabaquisme