Medicina interna i familiar

La missió del departament de medicina és:
  • Atenció integral al malalt adult.
  • Atenció dels problemes clínics dels pacients d’urgències, hospitalització i en consultes externes.
  • Atenció global, integral i coordinada amb altres especialitats.
  • Oferir consultes ràpides d’alta resolució amb un metge de capçalera.
  • Relació metge-pacient basada en la confiança amb la millor atenció mèdica-científica possible.
La Unitat de Família treballa per oferir una atenció personalitzada i contínua per un professional metge de capçalera.

Equip

Els professionals de Medicina Interna ofereixen una atenció al pacient amb problemes mèdics des d’una visió global i integrada, per al diagnòstic de processos complexos, pluripatològics, rars o complicacions de malalties agudes.

Equip

Medicina interna i familiar