Unitat de Risc Cardiovascular

La Unitat de Risc Cardiovascular (URC) englobada en el servei de medicina interna està composta per metges especialistes en medicina interna i una infermera especialitzada en el pacient crònic complex. Creada per prevenir, detectar i tractar de manera precoç diversos factors de risc cardiovascular com pot ser la hipertensió arterial, diabetis, hipercolesterolèmia, obesitat i sedentarisme, entre d’altres.
El risc cardiovascular és la probabilitat que una persona pateixi un esdeveniment a nivell del sistema circulatori com seria un infart agut de miocardi, accident cerebrovascular i malalties com la insuficiència arterial perifèrica i embòlies.

Els principals factors de risc a controlar són els següents:

Infermeria dins de l’URC integra les cures orientats a la prevenció, promoció, protecció, manteniment, rehabilitació i recuperació de la salut. Es porta a terme un assessorament educacional perquè el pacient comprengui la importància de l’autocura i del control dels factors de risc o de la pròpia malaltia.

Els objectius principals:

 • Es fomenta un estil de vida saludable, integrant hàbits alimentaris personalitzats en funció de les característiques de la persona complementant-lo amb la promoció de l’activitat física diària.
 • Es fixen metes a pactar amb el pacient, establint un control rigorós de l’adherència al tractament tant farmacològic com no farmacològic des d’un punt de vista interdisciplinari.
 • Ser el suport directe del pacient a l’hora de tractar i prevenir els factors de risc.

El circuit de la Unitat comprendria:

 1. Visita amb el metge, on es realitzaria:
  1. Història clínica completa.
  2. Exploració Física.
  3. Càlcul de l’índex de massa corporal.
  4. Exploracions complementàries.
  5. Tractament individualitzat.
 2. Assessoria Cardiovascular:
  1. Mesures no farmacològiques.
  2. Exploració Física.
  3. Conselleria nutricional i d’activitat física Cardiovascular.
  4. Índexs de fragilitat i funcionalitat.
  5. Fixació de metes individualitzades.

Unitat de Risc Cardiovascular