La informació proporcionada en el lloc web no reemplaça si no que complementa la relació entre el professional de salut i el seu pacient o visitant i en cas de dubte s’ha de consultar amb el seu professional de salut de referència.

Aquestes Condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del Servei i lloc web allotjat sota el nom de domini www.medicinainternadexeus.com així com de tots els continguts que en els mateixos es mostri o posin a disposició dels Usuaris.

Els Termes i Condicions constitueixen un contracte legalment vinculant per a Un. I per a Consultorio De Internistas Asociados S.L.P. en relació amb la seva utilització dels Serveis, per la qual cosa és important que els llegeixi detingudament.

Els Termes i Condicions són d’aplicació a tots els usuaris del servei, incloent aquells usuaris que aportin igualment Contingut en el Servei. “Contingut” inclou el text, programari, guions, gràfics, fotos, sons, música, vídeos, combinacions audiovisuals, funcionalitats interactives i altres materials que Un. Pugui visualitzar en, o accedir a través de, o aportar a, el Servei.

1. Acceptació dels Termes i Condicions

Per poder utilitzar els Serveis, haurà d’acceptar prèviament els Termes i Condicions. Un. No podrà utilitzar els Serveis si no accepta els Termes i Condicions.

Pot acceptar els Termes i Condicions mitjançant la simple utilització dels Serveis. Un. Reconeix i accepta que MEDICINA INTERNA DEXEUS considerarà que el seu ús dels Serveis constitueix l’acceptació dels Termes i Condicions a partir de l’inici d’aquesta utilització.

Un. No podrà utilitzar els Serveis ni podrà acceptar els Termes i Condicions si (a) no està legalment capacitat per celebrar un contracte vinculant amb MEDICINA INTERNA DEXEUS, o (b) té prohibida o legalment exclosa la recepció o utilització dels Serveis, en virtut de la legislació del seu país de residència o des del qual s’accedeix o utilitza els Serveis.

Li recomanem que imprimeixi o guardi en els seus arxius una còpia local dels Termes i Condicions.

2. Canvis en els Termes i Condicions

MEDICINA INTERNA DEXEUS es reserva el dret a realitzar modificacions en els Termes i Condicions en qualsevol moment, per exemple per a tractar canvis de la llei o normativa o canvis en les funcionalitats ofertes a través del Servei. Per tal motiu, haurà de revisar els Termes i Condicions regularment per comprovar aquestes modificacions. La versió modificada dels Termes i Condicions (els “Termes i Condicions Modificats”) seran publicats al web o posats a la seva disposició dins del Servei (per a qualsevol terme addicional modificat). Si. No està d’acord amb els Termes i Condicions Modificats Un. Haurà de deixar d’utilitzar el Servei. L’ús continuat del Servei després que els Termes i Condicions Modificats hagin estat publicats constituirà la seva acceptació dels Termes i Condicions Modificats.

Aquestes Condicions d’ús podran ser completades per MEDICINA INTERNA DEXEUS a través de condicions particulars que regulen l’ús de determinats serveis o productes que es puguin oferir en el Lloc Web.

La recollida i tractament de les seves dades personals així com l’exercici dels seus drets sobre aquestes dades, es regeixen per aquestes Condicions d’ús, l’Avís Legal i la Política de Privadesa.

3. Restriccions generals a la utilització

Tots els continguts d’aquesta web estan sota una llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada. QUEDA TOTALMENT PROHIBIT i, per tant, les seves conseqüències seran de la teva exclusiva responsabilitat, l’accés o la utilització del Servei amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter limitador, queda prohibit:

 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui ser considerat com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat.

 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir imatges o fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l’oportú consentiment dels seus titulars.

 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que vulneri el secret en les comunicacions, la infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

 • Reproduir, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera compartir, dins o fora de la xarxa de MEDICINA INTERNA DEXEUS, fotografies o imatges que hagin estat posades a disposició per altres usuaris de MEDICINA INTERNA DEXEUS:

 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral oa l’ordre públic.

 • Utilitza el servei per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres usuaris.

 • Fer un ús del lloc web o de qualsevol dels serveis de MEDICINA INTERNA DEXEUS de forma il·legal, o de qualsevol altra manera pel qual es pugui danyar, sobrecarregar o perjudicar el Servei o el lloc web.

 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o allotjar, emmagatzemar, distribuir o compartir qualsevol altre material o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes de MEDICINA INTERNA DEXEUS.

 • Utilitza el Servei per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

 • Utilitza el Servei, amb independència de la seva finalitat, per a remetre correus electrònics amb caràcter massiu i / o repetitiu no sol·licitats a una pluralitat de persones, ni manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.

 • Copsar o recopilar adreces de correu electrònic o altra informació de contacte d’altres usuaris a través del Servei de MEDICINA INTERNA DEXEUS amb la finalitat d’enviar correus electrònics o altres comunicacions no sol·licitats.

 • Allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o facilitar publicitat no sol·licitada o no autoritzada, oferiments il·lícits, materials promocionals, “correu brossa”, “spam”, “cartes encadenades”, o comunicacions similars.

 • Registrar i fer servir el perfil amb una finalitat econòmica, comercial o publicitària.

 • Crear Perfils en nom o per al benefici de persones jurídiques (empreses entitats administratives, organitzacions, associacions, partits polítics, sindicats, ONG … etc).

 • Instar, demanar o sol·licitar a altres usuaris, a través del Servei de MEDICINA INTERNA DEXEUS, dades personals o sol·licitar contrasenyes o dades de caràcter personal.

 • Crear una identitat falsa, subministrar i / o utilitzar dades falses en el perfil, realitzar manifestacions falses, proporcionar informació falsa sobre tu i sobre altres persones i / o la teva relació amb elles.

 • Registrar un perfil en nom d’una altra persona, o qualsevol altra modalitat d’utilització d’identitats alienes i, en particular, la suplantació de personalitats.

 • Utilitza el Servei per organitzar qualsevol tipus de jocs de sort, envit o atzar la participació impliqui diners o objectes valorables econòmicament.

 • Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Servei o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar il·legalment el seu registre i / o, participació, falsejant el resultat del mateix i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic, i / o que atempti o vulneri cap manera les presents Condicions d’ús. La realització de qualsevol dels anteriors comportaments per part teva, amb o sense consideració econòmica, permetrà MEDICINA INTERNA DEXEUS per, depenent de la gravetat i segons el seu criteri, suspendre o cancel·lar el teu perfil de forma immediata i, si escau, per retirar continguts en els perfils que vulnerin aquest catàleg de prohibicions.

Un. S’obliga a complir amb totes les altres disposicions dels Termes i Condicions i de les Directrius d’MEDICINA INTERNA DEXEUS en tot moment mentre utilitzi els Serveis.

MEDICINA INTERNA DEXEUS innova de manera constant per tal d’oferir als seus usuaris la millor experiència possible. Un. Reconeix i accepta que la forma i naturalesa dels Serveis prestats per MEDICINA INTERNA DEXEUS podrà variar en qualsevol moment sense necessitat de preavís.

Com a part d’aquest procés d’innovació constant, Un. Reconeix i accepta que MEDICINA INTERNA DEXEUS podrà necessitar interrompre (de forma permanent o temporal) la prestació dels Serveis (o de qualsevol funció d’aquests) a Un. O als usuaris en general, com a conseqüència de requisits operacionals com ara els relacionats amb la seguretat dels Serveis, la seva seguretat com a usuari, o necessitats de manteniment dels Serveis. Un. Podrà deixar d’utilitzar els Serveis en qualsevol moment i no està obligat a informar-ne específicament a MEDICINA INTERNA DEXEUS

Un. Reconeix ser l’únic responsable (sense que MEDICINA INTERNA DEXEUS assumeixi cap responsabilitat davant de vostè. Oa qualsevol tercer) de l’incompliment de les seves obligacions previstes en els Termes i Condicions i de les conseqüències (incloent qualsevol pèrdua o danys en què MEDICINA INTERNA DEXEUS pugui incórrer) derivades d’aquest incompliment.

4. Contingut

MEDICINA INTERNA DEXEUS és el titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual relatius al Servei, a excepció dels continguts dels Usuaris que els seguiran pertanyent acord amb el que estableix l’apartat següent, i llevat d’aquells facilitats per tercers.

Per les presents Condicions d’Ús, MEDICINA INTERNA DEXEUS, com a propietari del Servei, li concedeix una llicència limitada, revocable i no sub-llicenciable per utilitzar el Servei de forma estrictament personal. A excepció de la llicència esmentada anteriorment, està prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, modificació i, en general, qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc .) que integren el lloc web, així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament del mateix, que no compti amb l’expressa i prèvia autorització escrita de MEDICINA INTERNA DEXEUS.

No podrà, en cap cas, explotar o servir-se comercialment, de manera directa o indirecta, total o parcial, de cap dels continguts (imatges, textos, dissenys, índexs, formes, etc.) que conformen el lloc web sense l’autorització prèvia i per escrit de MEDICINA INTERNA DEXEUS En cas que infringeixi la present llicència, MEDICINA INTERNA DEXEUS cancel·larà seu compte, sense perjudici d’altres conseqüències que puguin derivar de la infracció.

Un. Manifesta i garanteix que és titular (i que ho continuarà sent mentre utilitzi els Serveis) de totes llicències i tots els drets, consentiments i permisos que es necessiten per permetre MEDICINA INTERNA DEXEUS utilitzar el seu contingut a l’efecte de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma prevista en el Servei i en els presents Termes i Condicions.

En relació amb el contingut que publiqui al Servei, garanteix que no vulnera lleis aplicables com ara les relatives al dret a la intimitat, a la imatge i / o l’honor, drets de propietat intel·lectual o industrial o similars ni cap dret d’un tercer , ja sigui una persona o una entitat.

Un. S’obliga a no publicar o carregar cap Contingut que contingui material la possessió sigui il·legal per a Un. Al seu país de residència, o la utilització o possessió sigui il·legal per MEDICINA INTERNA DEXEUS en relació amb la prestació dels Serveis.

Un. S’obliga que al Contingut que Un. Proporcioni al Servei no contindrà material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (incloent drets d’exclusivitat o publicitat), tret que el titular legal d’aquests drets li hagi atorgat una llicència o autorització formal, o està legalment autoritzat de qualsevol altra forma, per publicar el material en qüestió.

Per això, respondrà davant de MEDICINA INTERNA DEXEUS de la veracitat de les afirmacions, mantenint indemne a MEDICINA INTERNA DEXEUS davant qualsevol demanda o reclamació presentada per un tercer en relació a les anteriors afirmacions i en relació a qualsevol dret legítim sobre el contingut que hagis publicat en el Servei.

En tenir coneixement de qualsevol incompliment dels aquests Termes i Condicions, MEDICINA INTERNA DEXEUS es reserva el dret (si bé no estarà obligat) a decidir si l’Contingut compleix amb els requisits de contingut estipulats en els presents Termes i Condicions, i pot suprimir dit contingut i / o cancel·lar l’accés de qualsevol Usuari per carregar contingut que infringeixi els presents Termes i Condicions en qualsevol moment, sense necessitat de preavís ia la seva elecció exclusiva.

5. Notificació d’infracció de drets

En MEDICINA INTERNA DEXEUS vetllem per la protecció dels drets dels seus titulars pel que, si qualsevol persona o entitat detecta que els seus continguts han estat publicats al Servei sense el seu consentiment, generant una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial i / o de dret a l’honor, intimitat o la imatge o de qualsevol altre dret, podrà comunicar-ho a MEDICINA INTERNA DEXEUS, enviant un correu electrònic a [email protected] o bé mitjançant correu postal a l’adreça que consta a la Política de Privacitat, dins de l’Avís Legal (amb l’assumpte en el cas del correu electrònic o la referència expressa a correu postal “Infracció de Drets”) i acompanyant la següent informació:

Identificació del contingut o dades personals o dret protegit que ha estat vulnerat.

Identificació del citat contingut de forma suficient perquè en MEDICINA INTERNA DEXEUS puguem ubicar-lo dins del Servei.

Identificació suficient perquè MEDICINA INTERNA DEXEUS pugui contactar amb el reclamant: correu electrònic i telèfon.

Còpia del seu D.N.I, passaport o document oficial similar que permeti la seva identificació.

Una declaració signada en què el reclamant manifesti que la informació anterior és veraç i que afirmi ser el legítim titular (o bé que està autoritzat a actuar en el seu nom) dels drets presumptament vulnerats.

6. Condicions d’ús Bloc

Les presents condicioni generals són d’aplicació a l’ús del servei del Bloc de Pacients i Professional de MEDICINA INTERNA DEXEUS.

El Bloc de Pacients de MEDICINA INTERNA DEXEUS és un bloc independent, escrit per professionals de la salut dels nostres centres, no finançat ni patrocinat per cap empresa o entitat aliena. La finalitat d’aquest bloc és proporcionar informació de salut que, en cap cas substitueix la consulta amb el seu metge. MEDICINA INTERNA DEXEUS modera el bloc, de manera que s’exclouen d’ell els comentaris ofensius, publicitaris, o que no es considerin oportuns en relació amb el tema que tracta cada un dels articles. Així mateix, MEDICINA INTERNA DEXEUS es compromet a no incloure cap tipus de publicitat de tercers.

Els usuaris dels BLOCS de MEDICINA INTERNA DEXEUS podran comentar, publicar fotos i fer referències sobre els “blocs” així com valorar les opinions ja existents sobre el “bloc”.

MEDICINA INTERNA DEXEUS no censura cap tipus d’opinió sempre que siguin respectuoses i educades. No obstant això, si MEDICINA INTERNA DEXEUS detecta comentaris o continguts prohibits per les condicions d’ús i la Política de Privacitat de MEDICINA INTERNA DEXEUS així com algun il·lícit, el eliminarà immediatament.

MEDICINA INTERNA DEXEUS no es fa responsable dels continguts, opinions i imatges que apareguin en els “blocs”. En qualsevol cas, si MEDICINA INTERNA DEXEUS és informat que hi qualsevol contingut inapropiat o il·lícit, procedirà a la seva eliminació de forma immediata.

Els usuaris que comparteixin contingut en “blocs” garanteixen que posseeixen tots els drets i permisos necessaris per a la seva publicació, mantenint indemne a MEDICINA INTERNA DEXEUS de qualsevol reclamació de tercer en aquest sentit.

Els usuaris que comparteixin contingut en “blocs” consenten de manera expressa que aquest contingut pugui ser vist tant per usuaris de MEDICINA INTERNA DEXEUS com per tercers, sense que aquests continguts siguin associats de cap manera a dades personals dels usuaris.

7. Vincles en MEDICINA INTERNA DEXEUS

Els Serveis poden incloure enllaços a altres llocs web que no seran propietat de MEDICINA INTERNA DEXEUS ni estaran controlats per aquesta. MEDICINA INTERNA DEXEUS no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web d’altres tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

Un. Reconeix i accepta que MEDICINA INTERNA DEXEUS no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs web o recursos.

Un. Reconeix i accepta que MEDICINA INTERNA DEXEUS no serà responsable de les pèrdues o danys en què vostè. Pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, oa conseqüència de la credibilitat que Un. Atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través d’aquest llocs web o recursos.

MEDICINA INTERNA DEXEUS recomana que presti atenció quan vostè. Abandoni els Serveis i que llegeixi els termes i condicions i la política de privacitat de tots els altres llocs web que visiteu.

Termes i Condicions d’Ús