Urgencies

El servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Dexeus treballa les 24 hores els 365 dies de l’any, per vetllar pels pacients amb la màxima qualitat. Està a càrrec de professionals de Medicina que controlen els processos que requereixen una atenció ràpida i immediata comptant amb tecnologia avançada en el diagnòstic precoç de la atologia aguda.

El servei compta amb “X” box, que se li assigna al pacient i des d’on se li tracta amb la màxima atenció, i un cop diagnosticat, l’especialista es dirigirà al seu box. Aquest sistema permet que el pacient no hagi de desplaçar-se i que sigui tractat amb la màxima efectivitat i professionalitat. L’objectiu del Servei d’Urgències és treballar al més alt nivell, que el pacient sigui tractat de la millor manera i fer-li els processos de diagnòstic i proves el més suportables possibles.

Gràcies a l’assistència personalitzada que apliquem a Urgències, permet que el pacient pot establir un vincle de confiança amb el doctor, afavorint al diagnòstic i facilitant l’estada del pacient.

Els protocols i la qualitat de l’àrea d’Urgències porten un seguiment exhaustiu per millorar diàriament i seguir fidel als valors del servei.

Tenemos 3 tipos de box:
  • 10 de exploració, 14 d’observació i dues de nebulització.
A més comptem amb “Box Express” que són per a aquestes patologies de poca gravetat i que no necessiten proves.

Urgencies